index

previous arrow
next arrow
Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
3 votes
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

คําถามที่พบบ่อย (FAQ) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

คําถามที่พบบ่อย (FAQ) แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง ในสิ่งท…

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายงานผลการปฏิบัติงาน ดาบตำรวจสุพัฒน์ เชื้อดวงผูย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ้ย พร้อมด้วยพนักงานส่วนต…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร

นายลองรัตน์ ใยพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โทร.084-795-5507


ดาบตำรวจสุพัฒน์ เชื้อดวงผูย
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.042-761199

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน