index

previous arrow
next arrow
Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
2 votes
คู่มือประชาชน
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ รับสมัครพนังานทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองคลัง   ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารประการการรับสมัคร :https://drive.googl…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายลองรัตน์ ใยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เป็น…

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง ในสิ่งท…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

3 มีนาคม 64 แผนการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
2 มีนาคม 64 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784
24 กุมภาพันธ์ 64 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ
3 กุมภาพันธ์ 64 คุณหลวงชวนโหวต ให้คะแนนความผึงพอใจในการบริการ ของ อบต.จันทร์เพ็ญ
3 กุมภาพันธ์ 64 สวัสดีปีใหม่ 2564
3 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม
3 กุมภาพันธ์ 64 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 กุมภาพันธ์ 64 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

3 มีนาคม 64 แผนการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
2 มีนาคม 64 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784
24 กุมภาพันธ์ 64 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ
3 กุมภาพันธ์ 64 คุณหลวงชวนโหวต ให้คะแนนความผึงพอใจในการบริการ ของ อบต.จันทร์เพ็ญ
3 กุมภาพันธ์ 64 สวัสดีปีใหม่ 2564
3 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม
3 กุมภาพันธ์ 64 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 กุมภาพันธ์ 64 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวประกวดราคากลางสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

3 มีนาคม 64 แผนการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
2 มีนาคม 64 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784
24 กุมภาพันธ์ 64 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ
3 กุมภาพันธ์ 64 คุณหลวงชวนโหวต ให้คะแนนความผึงพอใจในการบริการ ของ อบต.จันทร์เพ็ญ
3 กุมภาพันธ์ 64 สวัสดีปีใหม่ 2564
3 กุมภาพันธ์ 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม
3 กุมภาพันธ์ 64 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 กุมภาพันธ์ 64 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร

นายลองรัตน์ ใยพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ


ดาบตำรวจสุพัฒน์ เชื้อดวงผูย
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.08123456789

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน