สำรวจพื้นที่ บ้านโคกกลาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด กองช่าง ออกปฏิบัติงานดังนี้
1. ดำเนินการออกสำรวจความเสียหายบ้านประชาชนที่ประ สบภัยฟ้าผ่า หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ราย คือนางนิเวศน์ เดชพันนา อุปกรณ์ เสียหาย 2 รายการ 1.สะพานไฟ 1 อัน หลอดไฟแบบยาว 2 หลอด
2. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนรถติดหล่ม หน้าวัดโคกกลาง 3. ดำเนินการเคลียหินที่หล่นขวางทางจราจร ทางไปบ้านโคกกลางผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#เนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวมิได้การนำเสนอภาพข่าวเป็นการนำเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจข่าวสาร การทำงานของ อบต.จันทร์เพ็ญ มิได้มีการลบหลู่หมิ่นประมาท ต่อบุคคลในภาพแต่อย่างใด หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา