Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

โหวตให้คะแนนความพึงพอใจ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม..

  สาระน่ารู้กับองค์กร

  งานกิจการสภาฯ

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง2 ประจำปี2566 : 26 พฤษภาคม 66
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 : 25 พฤศจิกายน 65
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง2-2565 : 22 สิงหาคม 65
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง1 ประจำปี 2565 : 12 สิงหาคม 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  วันพุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันพฤหัสบ่ดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65
ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564  วันศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  : 21 มิถุนายน 65

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศอื่นๆ /ดาวน์โหลด

ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (บัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ภาค ก. และ ภาค ข.) : 26 กันยายน 66
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่อง ระเบียบการเข้ารับสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง , และเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง : 19 กันยายน 66
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กทำงานและเก้าอี้ทำงาน : 8 กันยายน 66
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่อง แก้ไขข้อมูลในหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง : 7 กันยายน 66
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.จันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 : 7 กันยายน 66
ประกาศ อบตจันทร์เพ็ญ เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งแต่งเป็นพนักงานจ้าง : 28 สิงหาคม 66
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.จันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 : 7 สิงหาคม 66
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนสิงหาคม 2566 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ให้ได้รับเงินตั้งแต่สิงหาึม 2566 : 7 สิงหาคม 66

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  ลิงค์​หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง


นายไชยยงค์ ใยวังหน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จันทร์เพ็ญ
โทร. 088-740-1872

นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญโทร.089-709-8988

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.042-761199

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

งดให้ งดรับ ของขวัญ