เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร