contact-us

contact-us

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เลขที่ 164 บ้านนาหลวง หมู่ 8 ตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์/โทรสาร 042 – 761199

พีกัด   16.963790 , 104.169699

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา