ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

การจัดข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในหน่วยหน่วยงาน ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564  ถึง  31 มีนาคม  2565 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา