ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม
ติดต่อสอบถาม 042 – 761199
รายละเอียด ตามภาพประกอบแนบท้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/…/1Dqi9al…/view…

แผนการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

แผนการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ รับส ...
อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 ขอสิ่งศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม