ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ