แจ้งการปิดทำการ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ขออนุญาตแจ้งการปิดทำการ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00น

ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และเปิดทำการในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

 

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา