การดำเนินกิจกรรมทำแอลกอฮอล์ล้างมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

การดำเนินกิจกรรมทำแอลกอฮอล์ล้างมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา