ซ่อมระบบเสียงตามสาย บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 2

วันนี้เวลา 09.30 น. นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 2 ตามที่ นางสาวอรอุมา พิชัยคำ ส.อบต.ได้ทำหนังสือประสานมายัง อบต.จันทร์เพ็ญ เพื่อร่วมซ่อมระบบเสียงตามสายกับทางผู้ใหญ่บ้าน ผลดารดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา