พัฒนา เตรียมงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไชยยงค์ ในวังหน้า นายก อบต.จันทร์เพ็ญเพ็ญ นายชมฉกรรจ์ บุญวงค์ ปลัด อบต.จันทร์เพ็ญ นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะครู และนักเรียน นายศักดิ์สยาม สกุลโพน ผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 พร้อมด้วยชาวบ้าน ร่วมกัน ทำความสะอาดและตัดหญ้า บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ติดตามกิจกรรมเพิ่มได้ที่ ………https://www.facebook.com/junpen.6471403

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา