ซ่อมไฟฟ้สาส่องสว่างในมุมมืดบ้านห้วยหวด

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้กองช่าง ออกซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องในมุมมืด บ้านห้วยหวด หมู่ที่่ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา