ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายงานกู้ชีพ – กู้ภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเต่างอย ) แบบบูรณาการร่วมภายในพื้นที่อำเภอเต่างอย ผลการดำเนินการเป็นไป

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา