ฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากดินโคลน ณ บ้านกวนบุ่น หมู่ที่ 5

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากดินโคลน ณ บ้านกวนบุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา