กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.  นายไชยยงค์  ใยวังหน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  ,  นายชมฉกรรจ์  บุญวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565  และ พิธีประกาศเจตนารมณ์ในวันดินโลก  ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธาน

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา