ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการประจำเดือนมกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการประจำเดือนมกราคม 2566 ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ให้ได้รับเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2566

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา