ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา