เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

(ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร)

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา