วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายไชยยงค์ ใยวังหน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ มอบหมายให้ นายอดิศรา กลยนี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ และนายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์ ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ร่วมในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และวางพานพุ่มดอกไม้ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดสกลนคร

 

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา