ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญเรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญเรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามแนบท้าย

#พนักงานจ้างตามภารกิจ #ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึง 5 เมษายน 2566

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา