การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ประจำปี 2563

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างเพื่อหาแนวทาง กิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  พ.ศ. 2564

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ  พ.ศ. 2564

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ. 2564

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ. 2564

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

ด้วยได้รับมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเกิดโรคลัมบี สกิน

ข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยการเกิดโรคลัมบี ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ รับส ...
อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 ขอสิ่งศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม