ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

เลขที่164 ม8 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
โทร. โทรสาร.  042-761199
E-mail : junpen76701@gmail.com
http://www.junpan.go.th

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา