ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา