รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  ตามระบบ E – PlanNacc  เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

ติดต่อสอบถาม/จองคิว/แจ้งปัญหา